Zásady o ochranu osobních údajů

Vaše osobní údaje střežíme

Naposledy aktualizováno 19. dubna 2023
Datum účinnosti 1. května 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady obchodní značky OBSTARÁNO, vlastněné společností KAIGL s.r.o., Štěpařská 1196/18, Praha 15400, Česká republika, email: info@obstarano.cz, telefon: +420739639939 o shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky (https://www.obstarano.cz).
(dále jen „web“)
Přístupem k webu nebo jeho používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte k webu ani ho nepoužívejte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme na webu. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění na webu a váš pokračující přístup na web nebo jeho používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Shromažďované informace:

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

  • název
  • emailem
  • mobil

Jak vaše inforamce používáme:

Údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

  • Marketing/Propagace
  • Cílená reklama

Pokud budeme chtít použít vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujete, pokud od nás nebude vyžadováno jinak zákonem.

Jak sdílíme vaše informace:

Bez vašeho souhlasu nepřevedeme vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

  • Reklamní služba
  • Analytické nástroje

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a neuchovávaly je déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit za následujícími účely: (1) abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudnímu příkazu nebo jinému právnímu procesu; (2) k vymáhání vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) reagovat na tvrzení, že vaše používání webu porušuje jakákoli práva třetích stran. Pokud se web nebo naše společnost sloučí s jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Uchovávání vašich informací:

Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelské účty zůstanou nečinné, nebo tak dlouho, jak je budeme potřebovat ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Možná budeme muset uchovávat určité informace po delší dobu, jako je vedení záznamů/hlášení v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, předcházení podvodům atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádný vás neidentifikuje (přímo nebo nepřímo), mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Vaše práva:

V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na info@kaigl.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

Cookies atd.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

Bezpečnost:

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

Odkazy na třetí strany a použití vašich informací:

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a jinými praktikami jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na webu. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé stránce, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Stížnost/správce údajů:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho správce údajů na adresu KAIGL s.r.o., Štěpařská 1196/18, 15400 Praha nebo email: info@obstarano.cz. Vaše podněty budeme řešit v souladu s platnými zákony.