Nejste spokojeni se svým správcem?

Poskytujeme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí. Zajišťujeme všechny činnosti související se správou nemovitosti, jako jsou  činnosti ekonomické, technické a administrativní.

Co pro Vás zajistíme jako správci Vašeho domu?

Zajistíme veškerý servis související s péčí o vaši nemovitost.

ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA

V oblasti administrativní správy jsou zahrnuty zejména činnosti související s vedením evidencí, jednání s dalšími stranami a potřebná komunikace.

 • evidence vlastníků
 • zastoupení klienta při běžných jednáních s úřady, dodavateli, vlastníky
 • pravidelný reporting statutárnímu orgánu
 • zajištění online přístupu klientovi k informacím o nemovitosti
 • optimalizace a kontrola procesů
 • pravidelné informační výstupy pro všechny vlastníky jednotek.
EKONOMICKÁ SPRÁVA

V oblasti ekonomické jsou zahrnuty činnosti stanovené platnou legislativou a to zejména účetními a daňovými předpisy, zákoníkem práce, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími předpisy.

 • vedení účetnictví: kontrola a zaúčtování účetních dokladů, vystavování účetních dokladů, obsluha bankovního účtu, zpracování bankovních výpisů, zpracování podkladů pro vyúčtování služeb, zpracování roční účetní závěrky
 • nastavení záloh, předpisů a ostatních plateb: nastavení záloh a příspěvků podle pokynů od klienta, oznámení vlastníkům jednotek, kontrola úhrad
 • vyúčtování energií a služeb: provedení pravidelných vyúčtování v souladu s platnou legislativou, případně klientem schválenými pokyny
 • zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek
 • příprava podkladů pro shromáždění
 • zpracování mzdové agendy
 • zprostředkování právních služeb
  TECHNICKÁ SPRÁVA

  Technická správa zajistí činnosti nezbytné pro bezvadný a plynulý provoz nemovitosti, legislativou stanovené úkony a další související procesy a evidence.

  • evidence technické dokumentace
  • pravidelné prohlídky nemovitosti
  • zajištění dodávek energií (elektřina, plyn, teplo, chlad)
  • zajištění služeb (úklid, údržbářské práce, zahradnické práce, ostraha, recepce, havarijní služba, údržba bazénu, vodné a stočné, svoz odpadu, stěhování, vyklízení)
  • zajištění legislativou stanových kontrol a revizí (elektrická zařízení, plynová zařízení, zdvihací zařízení, tlaková zařízení, požární ochrana)
  • zajištění servisu (EZS, ACS, CCTV, vzduchotechnika, klimatizace, sekční vrata, měřidla) a běžných oprav
  • zajištění odečtů měřičů (teplé a studené vody, tepla, chladu)
  NADSTANDARDNÍ ČINNOST

  Do nadstandardních činností řadíme služby, které souvisejí se správo u nemovitostí a nejsou zahrnuty výše.

  Jakou jsou například:

  • příprava plánu oprav a modernizace
  • zajištění běžných výběrových řízení
  • zajištění rekonstrukcí a stavebních úprav malého rozsahu
  • řešení pojistných událostí
  • návrh nákladové optimalizace
  • správa datových schránek

  Ceník základních tarifů

  Komplexní služby v oblasti správy bytových domů

  Start

  149 Kč

  jednotku / měsíc

  N

  Administrativní správa

  N

  Ekonomická správa

  N

  Technická správa

  N

  Nadstandardní činnost

  komplet

  189 Kč

  jednotku / měsíc

  N

  Administrativní správa

  N

  Ekonomická správa

  N

  Technická správa

  N

  Nadstandardní činnost

  nadstandard

  229 Kč

  jednotku / měsíc

  N

  Administrativní správa

  N

  Ekonomická správa

  N

  Technická správa

  N

  Nadstandardní činnost

  Ceny platí pro všechny společnosti patřící pod obchodní značku OBSTARÁNO®. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  KONTAKTUJTE NÁS

  info@obstarano.cz

  OBSTARÁNO®
  Aspen Business Centre
  V jámě 699/1
  110 00 Praha 1

  DATOVÉ SCHRÁNKY

  KAIGL s.r.o. – v77iygd

  Paragrafs s.r.o. – vfj9ezi

  Paragrafs – divize III, s.r.o. – qq4m9mt

  DomusManus s.r.o. – 845gxfh