Hledáte skutečného odborníka do výboru?

Profesionální správa SVJ a BD bez starostí a komplikací, bez provizí od dodavatelů, jasně, přehledně a dle zákona.

Co pro Vás zajistíme jako profi předseda?

Pro řádné fungování společenství je potřeba mít odpovídající zkušenosti z několika oborů, profesionální přístup a časovou flexibilitu. 

ODBORNOST

Garantujeme profesionální dlouholetou zkušenost v oboru správy nemovitosí.

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, a proto jsou na něj kladeny legislativní povinnosti jako na obchodní korporace.

Z toho plyne značná osobní odpovědnost pro statutární zástupce (výbor nebo předsedu společenství). Pro řádné fungování společenství je potřeba mít odpovídající zkušenosti z několika oborů:

 • ekonomického,
 • právního,
 • technického,
 • psychologie.
PRÁVNÍ PODPORA

Naše společnost se velmi dobře orientuje v zákonech spojených se správou nemovitostí.

Naší denní činností je opírání se o zákony a legislativu spojenou se správou a provozem nemovitostí. Plníme zákonem stanovené povinnosti.

TÝM PROFESIONÁLŮ

Jsme tým složený z profesionálů.

Zakládáme si na profesionálním přístupu, spolehlivosti, vysoké kvalitě poskytovaných služeb, s využíváním nejmodernějších technologií. 

GDPR

Vaše osobní údaje střežíme

Odpovídáme za ochranu veškerých osobních údajů vlastníků bytových jednotek dle platné legislativy.

Všechny tyto činnosti pro Vás zajistíme

Vykonávání funkce PROFESIONÁLNÍHO PŘEDSEDY je stanovené legislativou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), stanovami společenství a dalšími souvisejícími právními předpisy a usneseními shromáždění společenství.

Komunikace:

 • svoláváme a organizujeme schůze shromáždění i výboru
 • realizujeme zápis ze shomáždění i výboru
 • komunikujeme s vlastníky jednotek, správní firmou
 • jednáme s třetími stranami jako jsou dodavatelé, státní orgány, instituce, úřady 

 

Zajišťujeme:

 • kontrolu činností správní nebo účetní firmy
 • legislativou stanovené revize a kontroly vyhrazených technických zařízení
 • kontroly v oblasti požární ochrany a BOZP
 • plnění usneseních shromáždění vlastníků

Finanční odpovědnost:

 • vedení účetnictví, vyúčtování služeb, účetní závěrky
 • oprávněné a včasné úhrady závazků společenství
 • mzdová agenda
 • vymáhání pohledávek

 

Právní odpovědnost:

 • přebíráme právní odpovědnost za vedení společenství
 • řídíme aministrativní agendu statutárního zástupce
 • uzavíráme a evidujeme veškeré smluvní vztahy
 • dohlížíme na plnění závazků, které vychází ze smluv 

KONTAKTUJTE NÁS

info@obstarano.cz

OBSTARÁNO®
Aspen Business Centre
V jámě 699/1
110 00 Praha 1

DATOVÉ SCHRÁNKY

KAIGL s.r.o. – v77iygd

Paragrafs s.r.o. – vfj9ezi

Paragrafs – divize III, s.r.o. – qq4m9mt

DomusManus s.r.o. – 845gxfh